Pozivno pismo – MAK 2018

Poštovani,
Čast nam je i zadovoljstvo
da Vas pozovemo na

5.JEEP MEĐUNARODNU NAUČNU AGROBIZNIS KONFERENCIJU
MAK 2018
5th International Scientific Agribusiness Conference-MAC 2018
,,EVROPSKI PUT-PUT BUDUĆNOSTI''

UVEK NA VRHU
25.-26. januar 2017, KOPAONIK, HOTEL GRAND & Spa, Kongresni centar

POZIVAMO
Vas da aktivno uzmete učešće i da nas podržite u realizaciji ovog veoma važnog projekta.
U organizaciji GRADA KRALJEVO,ETNO CENTRA GEGULA –CENTAR ZA USPEŠNI RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA PORODIČNE POLJOPRIVREDE I TURIZMA KRALJEVO, ALFA BK UNIVERZITET, BEOGRAD, C.R.E.A.M EUROPE(SERBIA) PPP ALIANCE,NOVI SAD,AKADEMIJA DOSITEJ,BEOGRAD,UNIVERZITETA PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU ,FAKULTETA ZA INŽENJERSKI MENADŽMENT U AGROBIZNISU,FAKULTETA ZA EKOLOGIJU,VISOKA ZDRAVSTVENO-SANITARNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA,,VISAN'',BEOGRAD,I MIKOLOŠKO-GLJIVARSKI SAVEZ SRBIJE

Svesrdno nam pomažu:
GENERALNI POKROVITELJI:
NIKOM AUTO (FIAT, JEEP, ALFA ROMEO, LANCIA)
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE RS,
MINISTARSTVO PROSVETE,NAUKE I TEHNOLOČKOG RAZVOJA,RS
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
MK MOUNTAIN RESORT
GRAND HOTEL & Spa, HOTELS & APARTMENTS KOPAONIK
WIENER STADTISCHE OSIGURANJE

POKROVITELJI:
GRAD ZRENJANIN
GRAD KIKINDA
OPŠTINA VRNJAČKA BANJA
OPŠTINA TRSTENIK
OPŠTINA BOGATIĆ

GENERALNI MEDIJSKI POKROVITELJ
RADIO TELEVIZIJA SRBIJE,BK TV,1PRVA,SRPSKA NAUČNA TELEVIZIJA, RADIO S,VEČERNJE NOVOSTI, MIX TV KRALJEVO, TV RAŠKA
TV KRALJEVO, KA TV KRALJEVO, TOP SRBIJA
MIX TV KOPAONIK - LIVE

POZIVAMO I VAS SHODNO VAŠIM MOGUĆNOSTIMA DA POMOGNETE REALIZACIJU OVOG PROJEKTA.

Vaše pokroviteljstvo(sponzorstvo) biće medijski propraćeno kako na samoj manifestaciji tako i na svim portalima,pripremnim konferencijama za novinare i sl.(opširnije u prilogu ovog mejla)

Sa željom da ce te biti pokrovitelj i aktivni učesnik u radu konferencije !!!
S poštovanjem,

  • Predsednik Organizacionog Odbora
  • Akademik Prof.dr Mitar Lutovac
  • Zamenik predsednika
  • Dipl.menadžer turizma Marija Jovičić
  • Predsednik naučnog komiteta
  • Doc.dr Saša Stepanov


Poštovani,
Čast nam je i zadovoljstvstvo da Vas pozovemo na
5.JEEP MEĐUNARODNU NAUČNU AGROBIZNIS KONFERENCIJU-MAK 2018
5th International Scientific Agribusiness Conference-MAC 2018

,,EVROPSKI PUT-PUT USPEHA''

EUROPEAN ROAD TO SUCCESS

25-26. januar 2018, KOPAONIK, HOTEL GRAND & Spa, Kongresni centar

UVEK NA VRHU

ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNOG ZNAČAJA
,,MAK 2018 EVROPSKI PUT-PUT USPEHA
-kategorija M14, 4 boda-
Puno autorstvo za rad u zborniku prihvata se ako ima do dva koautora na jednom radu. Ukoliko ima tri ili više koautora, rad se vrednuje prema pravilima za koautorske radove. U zborniku međunarodnog značaja jedan autor može imati najviše dva rada, uključujući i koautorstvo.

Radove pisati NA JEDNOM OD JEZIKA BIVŠIH JUGOSLOVENSKIH REPUBLIKA,
ENGLESKOM ILI RUSKOM JEZIKU.

Obim teksta rada bi trebalo da bude veći od jednog tabaka teksta, odnosno oko 16 strana – 28.800 karaktera sa razmakom.

U zborniku radova međunarodnog značaja „MAK 2018-EVROPSKI PUT-PUT USPEHA" biće publikovani radovi koji dobiju pozitivnu recenziju od strane dva
međunarodna recenzenta, a koji su po karakteru originalni naučni ili pregledni radovi.

Predmetni zbornik radova će biti indeksiran ISBN, CIP, Cobiss.SR-ID brojem
u Narodnoj biblioteci Srbije i biće prijavljen za indeksiranje i/ili publikaciju i/ili listiranje na CAB Apstracts(www.cabi.org/publishing-products/online-information-resources/cab-abstracts/ )
CAB Apstracts je dostupan na raznim platformama CAB Direct,OvidSP,Thomson Web of Knowledge,EBSCO,Dialog,STN International,DIMDI,Goole Books i sl...
CAB Abstracts koriste stotine vodećih svetskih institucija uključujući 75%američkih univerziteta...
Očekujući Vaš rad.
Predsednik naučnog komiteta MAK 2018
Doc dr.Saša Stepanov

GALERIJA SLIKA