11. MAK 2024 – 02-04. februar 2024

POZIVNO PISMO

Poštovane koleginice i kolege,

Naučno-poslovni centar WORLD, partner u okviru mnogih Evropskih projekata u saradnji sa Institutom za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd, Poljoprivrednim fakultetom u Lešku, Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovo i Metohija Srbija, Faculty of Agriculture Dicle University Diyarbakir Turska, Centrom za istraživanje, nauku, edukaciju i posredovanje (CINEP- Beograd), Visokom zdravstvenom sanitarnom školom stukovnih studija (VISAN), Združenie za razvoj za zemljodelstvo i zaštita na životna sredina preku istražuvanje, edukacija i održuvanje na biodiverzitet “Život“, Kumanovo, Severna Makedonia,  Mikološko-gljivarskim savezom Srbije, SLAFF group, Ljubljana i Fractal group, Beograd a uz podršku Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za koordinaciju aktivnosti i mera u oblastima odnosa s dijasporom, Republike Srbije, Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, grada Kraljevo, Privredne Komore Srbije, Kinološkog Saveza Republike Srbije i Nikom Auta iz Kragujevca

 

O R G A N I Z U J U

11. JEEP MEĐUNARODNU NAUČNU AGROBIZNIS KONFERENCIJU-MAK 2024

,,HRANA ZA BUDUĆNOST – VIZIJA SRBIJE, REGIONA I JUGOISTOČNE EVROPE’’

02-04. februar 2024. godine

REPUBLIKA SRBIJA, KOPAONIK, GRAND HOTEL*****, Kongresni centar

 

U godini jubileja, konferencija se održava sa ciljem da se na naučnoj osnovi analiziraju i prikažu sinergijski rezultati nauke i prakse, kao i mogućnosti realne podrške uključenju Srbije u EU.

Posebno će biti predstavljeni savremeni trendovi i standardi u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja kroz ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju!

Na konferenciji će učestvovati predstavnici vlada, akademske zajednice, Evropskih fondova, lokalnih samouprava, najuspešniji privrednici – nosioci razvoja i mnogi drugi!

Ovo je uvek izuzetna prilika za uzbudljiv susret sa najuspešnijim, za razmenu mišljenja i znanja sa nosiocima socio-ekonomskog razvoja i nauke, za druženje, umrežavanje, nove poslovne kontakte … !!!

Uvereni da dosadašnjim kvalitetnim radom i sadržajem naših promocija, programom konferencija i uopšte organizacijom događaja, udovoljavamo zahtevima visokih standarda za Vaše učešće, a koje unpredjujete Vašim prisustvom i radom.

Očekujući uspešnu saradnju sradačno Vas pozdravljamo sa željom da će te biti aktivni učesnik u radu konferencije.

Pozivamo vas da vaše naučne radove šaljete na mail: helgakv@mts.rs

S’ poštovanjem

UVEK NA VRHU!

 

Dokumenta:

1.MAK-2024_-_Opsti-poziv6.TEME 11.MAK 2024 KONFERENCIJE

2.MAK-2024-Pozivno_pismo-SRB

3.MAK-2024-Pozivno_pismo_sa_upustvima_za_autore-SRB

4.OBRAZAC_za_PISANJE_RADOVA_MAK-2024_ok

5. PRELIMINARNI PROGRAM MAK 2024

6.TEME 11.MAK 2024 KONFERENCIJE