Gegula proizvodi

Brend ,,GEGULA"

je zaštićena robna marka najkvalitetnije Srpske rakije, koja poseduje sopstvenu harizmu izraženu u imenu, sloganu, dizajnerskom rešenju i reklamnoj strategiji.

gegula-zig-200

Rakije voćne

dunjevaca

Rakije od šljive

gegula-sajkaca

Specijalne vrste rakije

gegula-medula