Kontakt

Naučno-poslovni centar „WORLD“

Nevladino i neprofitno udruženje

Adresa:
ul. Gočka 9
36103 Kraljevo, Srbija
Telefon:

00 381 63 608 346
00 381 36 372 664
00 381 36 372 545
Faks:
036/ 372-664
gegula.mj23@gmail.com
www.gegula.rs

GEGULA d.o.o.

Preduzeće za proizvodnju i promet jakih alkoholnih pića

Adresa:
ul. Gočka 9
36103 Kraljevo, Srbija
Telefon:

00 381 63 608 346
00 381 36 372 664
00 381 36 372 545
Faks:
036/ 372-664
helgakv@mts.rs
www.gegula.rs