GEGULA d.o.o.

Delatnost Preduzeća „GEGULA d.o.o.“ je otkup i prerada voća i proizvodnja rakije.


Sedište i adresa:
ul. Gočka 9, Kraljevo, Srbija

Matični broj: 20525851
PIB: 106057095
Tekući račun: 325-9500700020913-21
Šifra delatnosti: 1101 - destilacija, prečišćavanje i mešanje pića

Zasupnik zastupnik:
Marija Jovičić, direktor
ul. Gočka 9, Kraljevo, Srbija

Telefoni:
00381 63 608 346
00381 36 372 664

e-Mail:
helgakv@mts.rs