Sa dudovim krstom i šajkačom

• Domaća srpska rakija prepečenica

• Prirodna rakija od šljive stara 10 godina
• flaša 0,5 l 45% v/v,
• sa dudovim krstom u flaši i šajkačom čepom
• svaka flaša numerisana i zaštićena
 

gegula-sajkaca