Osnivaci

1. Marija Jovičić, dipl.turizmolog
Predsednik upravnog odbora NPC World, vlasnik i osnivač GEGULA d.o.o, Kraljevo

2. Milan Jovičić, master ekonomista
Vlasnik i osnivač HELGA d.o.o, Kraljevo

3. Dragica Torlaković, dipl.ecc
Kraljevo

4. Milorad Pećanac, penzioner
Kraljevo