Proizvodnja Rakije GEGULA

10

Proizvodnja vrhunske rakije GEGULA je umetnost koja balansira između zahteva da se iz izdvojenog alkohola uklone nepoželjne supstance i da se sačuvaju poželjne arome i karakteristike korišćenog voća. Zahvaljujuci primarnoj aromi koja potiče od korišćenog voća, rakija je posle relativnog kratkog vremena sazrevanja pogodna za konzumaciju.

2

Rakija se dobija procesom destilacije, pri čemu se fermentisana tečna smesa zagreva, alkohol se izdvaja u obliku pare i hlađenjem opet prelazi u tečno stanje.
Alkohol se izdvaja iz smese kao jedinjenje sa nižom tackom kljucanja. Sadržaj alkohola u predestilisanoj tečnosti može se povećavati ponovnim destilacijama, uz smanjenje ukupne zapremine tečnosti.

3Fermentacija je proces pri kome se organske supstance (najčešće šeceri) pomoću jednoćelijskih organizama prevode u alkohole.
Iako je proces proizvodnje destilovanih alkoholnih pića poznat jos od najranijih vremena, nove tehnologije omogućavaju dobijanje sve kvalitetnijih proizvoda.

Tehnološki postupak dobijanja rakije sastoji se od četiri osnovne faze i to:
1. mlevenja, sitnjenja ili muljanja plodova
2. fermentacije alkoholnog vrenja, odnosno prevođenja šećera u alkohol i ugljen-dioksid uz pomoć mikroorganizama, ponekad uz dodavanje kvasca
3. destilacije – tehnološke operacije izdvajanja alkohola iz fermentisane smese (popularno pečenje rakije)
4. starenja ili odležavanja, gde se dobijena rakija presipa u određene sudove u kojima odležava.

Za to vreme dolazi do razvijanja ukusa, arome i boje određene vrste rakije…