Mediji o nama

List Politika
Članak o nama objavljen u listu „POLITIKA“ 30.01.2010. godine (PDF)…»

Večernje novosti
Članak u listu „VEČERNJE NOVOSTI“ objavljen 30.01.2010. godine (PDF)…»